Uncut Diamond Lakshmi Kasulaperu

Beautiful antique Lakshmi kasulaperu haram with Lakshmi pendant studded with uncut diamonds, rubies and emeralds.