Polki diamond and emerald beads necklace

polki diamond necklae

22k gold necklace made of polki diamonds, diamonds and emerald beads by Akoya Jewellery.