Antique gold Lakshmi haram

nakshi kundan haram (3)

22k gold antique Lakshmi haram by Krishna Jewellers, Pearls & gems.